NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global pezullon depozitat, tërheqjet dhe tregtimin e monedhave dhe monedhave (DHE) në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

ProBit Global pezullon depozitat, tërheqjet dhe tregtimin e monedhave dhe monedhave (DHE) në mbështetje të mirëmbajtjes së portofolit

Published date: 30 nëntor 2023 në 07:30 (UTC+0)

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 30 nëntor 2023 në 06:20 (UTC+0) : DHE pezullimi i depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.
  • Për t'u Njoftuar: Ne do të njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.  

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global