NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global mbështet përmirësimin e rrjetit Bitcoin Cash (BCH).

[E plotësuar] ProBit Global mbështet përmirësimin e rrjetit Bitcoin Cash (BCH).

Published date: 10 maj 2023 në 05:26 (UTC+0)

15 maj 2023 në 13:10 (UTC+0) përditësimi:

Përmirësimi i rrjetit Bitcoin Cash (BCH) ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 15 maj 2023 në 11:00 (UTC+0) : Pezullimi i depozitave dhe tërheqjeve të argumenteve të Bitcoin Cash (BCH).
  • 15 maj 2023 në 12:00 (UTC+0) : Koha e parashikuar e përmirësimit të rrjetit
  • Për t'u Njoftuar: Ne do të njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të përfundojë përmirësimi dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.  

Tregtimi i argumenteve Bitcoin Cash (BCH) vazhdon normalisht dhe do të mbetet i paprekur nga përmirësimi i rrjetit.

Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni sa vijon: https://www.binance.com/en/support/announcement/binance-will-support-the-bitcoin-cash-bch-network-upgrade-5b99b3ffdb4f4954aa5896ad269c5433  

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global