NjoftimetMirëmbajtjaXGP njofton lëshimin shtesë të tokenit

XGP njofton lëshimin shtesë të tokenit

Published date: 11 dhjetor 2023 në 08:00 (UTC+0)

ProBit Global është informuar se XGP do të kryejë lëshime shtesë të argumenteve në qarkullim në përgatitje për zhvillimin e ekosistemit.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 11 dhjetor 2023 në 09:00 (UTC+0) :
  • 450,000,000,000 XGP argumente të planifikuara për t'u lëshuar

Mbajtësit e XGP këshillohen që furnizimi i tokenit të XGP është subjekt i ndryshimit në përputhje me numrin e argumenteve të reja të lëshuara. Mbajtësit këshillohen gjithashtu që një pjesë e XGP mund të digjet për të mbështetur zhvillimin e ekosistemit, pasi të jenë lëshuar shenjat e reja XGP.

Për më shumë informacion, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e XGP: