NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global pezullon depozitat, tërheqjet dhe tregtimin e Medifakt (FAKT)

ProBit Global pezullon depozitat, tërheqjet dhe tregtimin e Medifakt (FAKT)

Published date: 27 shtator 2023 në 05:06 (UTC+0)

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 27 shtator 2023 në 04:30 (UTC+0) : FAKT pezullimi i depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.
  • Për t'u Njoftuar: Ne do të njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.  

Përdoruesit mund të jenë të sigurt se të gjitha fondet janë të sigurta dhe nuk do të ndikohen nga pezullimi i përkohshëm i depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global