NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global Delists Mythril (MYTH)

[E plotësuar] ProBit Global Delists Mythril (MYTH)

Published date: 3 gusht 2023 në 07:15 (UTC+0)

7 gusht 2023 në 01:30 (UTC+0) përditësimi:

Heqja nga lista ka përfunduar dhe shpërndarja e tokenit është finalizuar.

Pas kërkesës zyrtare të ekipit, ProBit Global do të heqë nga lista MYTH.

Ju lutemi mbani parasysh datat kryesore të mëposhtme:

  • 3 gusht 2023 në 05:00 (UTC+0)
  • MIT Depozitat dhe tërheqjet u mbyllën.
  • Çifti i tregtimit MYTH/USDT është hequr dhe të gjitha porositë e hapura janë anuluar.
  • Përdoruesve do t'u ndahen 0.000000060589735 ETH për 1 MIT të mbajtur.

Për pyetje, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e Mythril:

Për më shumë informacion: https://twitter.com/omniv3rse_/status/1686935332514902016  

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global