NjoftimetEventetBlini Crypto përmes Onramp.Money me tarifa 0% deri më 20 qershor 2024

Blini Crypto përmes Onramp.Money me tarifa 0% deri më 20 qershor 2024

Published date: 17 maj 2024 në 02:59 (UTC+0)

ProBit Global do të nisë një promovim një-mujor në bashkëpunim me ofruesin e shërbimit të pagesave Onramp.Money , duke i lejuar përdoruesit të blejnë BTC, ETH, USDT duke përdorur monedha vendase fiat me 0% në tarifa në 30+ vende.

Onramp.Money është një partner pagesash fiat-to-crypto që i lejon përdoruesit të blejnë dhe shesin në çast asetet dixhitale me tarifat më të ulëta të përpunimit. Ata mbështesin më shumë se 400+ argumente dhe lejojnë përdoruesit të blejnë dhe shesin me lehtësi asete të shumta dixhitale në të gjitha zinxhirët.

Kohëzgjatja e mbrëmjes:

20 maj 2024 në 00:00 (UTC+0) -20 qershor 2024 në 00:00 (UTC+0)

Termat dhe Kushtet

  • ProBit Global rezervon të drejtën për të ndaluar ose ndërprerë ngjarjen me diskrecionin e vetëm.
  • ProBit Global rezervon të drejtën të anulojë ose të ndryshojë rregullat e ngjarjes me diskrecionin e vetëm.
  • ProBit Global rezervon të drejtën për interpretimin përfundimtar të rezultateve të këtyre ngjarjeve.