NjoftimetMirëmbajtjaLista e kodeve të hequra nga lista më 24 shkurt 2023 në 06:00, UTC (FLAG, IPV, NFEX, SHINJIRO)

Lista e kodeve të hequra nga lista më 24 shkurt 2023 në 06:00, UTC (FLAG, IPV, NFEX, SHINJIRO)

Published date: 24 shkurt 2023 në 03:14 (UTC+0)

Shenjat e listuara më poshtë janë planifikuar të hiqen nga ProBit Global :

 • Shenja e flamurit (FLAG)
 • Ipverse (IPV)
 • NFText (NFEX)
 • Shinjiro (SHINJIRO)

Ju lutemi mbani parasysh datat kryesore të mëposhtme:

 • 13 maj 2022 në 00:00 (UTC+0)
 • SHINJIRO d eposit jane mbyllur
 • Çiftet e tregtimit hiqen dhe të gjitha porositë e hapura anulohen
 • 24 shkurt 2023 në 06:00 (UTC+0)
 • Depozitat NFEX , IPV dhe FLAG janë mbyllur
 • Çiftet e tregtimit hiqen dhe të gjitha porositë e hapura anulohen
 • 24 mars 2023 në 06:00 (UTC+0)
 • Të gjitha tërheqjet janë të mbyllura
 • Përdoruesit duhet të tërheqin argumentet përpara kësaj date, çdo shenjë e mbetur pas afatit do të humbet.
 • Nëse tërheqja është pezulluar, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e projektit. ProBit Global nuk është në gjendje të ndihmojë me problemet e nyjeve ose mirëmbajtjen që ndodhin në rrjetet kryesore të shenjave.

ProBit Global përpiqet të sigurojë përvojën më të sigurt tregtare për të gjithë përdoruesit tanë. Për të arritur këtë objektiv, të gjitha ekipet në bord mbahen me standarde të larta gjatë rishikimeve periodike të listave. Jini të sigurt, procesi i vendimmarrjes pas një heqjeje të mundshme nga lista nuk merret lehtë dhe finalizohet vetëm sipas një sërë masash të gjera të kujdesit të duhur që synojnë prioritizimin e sigurisë së përdoruesit. Për çdo pyetje ose ndihmë të përgjithshme, na kontaktoni   dhe ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë.