NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global pezullon depozitat dhe tregtimin Fone (FONE).

ProBit Global pezullon depozitat dhe tregtimin Fone (FONE).

Published date: 28 mars 2024 në 08:27 (UTC+0)

ProBit Global pezullon depozitimin dhe tregtimin e Fone (FONE) për shkak të këmbimit në vazhdim.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 27 mars 2023 në 02:24 (UTC+0) : Pezullimi i depozitave dhe tregtimi i tokeneve Fone (FONE). Të gjitha porositë e hapura janë anuluar.

Tërheqjet e argumenteve FONE do të mbeten të hapura gjatë kësaj kohe. Ju lutemi referojuni njoftimit zyrtar nga Fone (FONE) për më shumë informacion:

Për informacion shtesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e Tokenit të Fone (FONE):

Telegrami FONE: https://t.me/fonenetwork  

FONE Twitter: https://twitter.com/FoneBlockchain  

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global