NjoftimetMirëmbajtjaLista e shenjave të hequra nga lista më 1 dhjetor 2023 në 06:00, UTC (ABLD, ABLX, ALT, CRA, CTO, EASY)

Lista e shenjave të hequra nga lista më 1 dhjetor 2023 në 06:00, UTC (ABLD, ABLX, ALT, CRA, CTO, EASY)

Published date: 29 nëntor 2023 në 00:11 (UTC+0)

Shenjat e listuara më poshtë janë planifikuar të hiqen nga ProBit Global :

 • ABLE Dollar (ABLD)
 • GJENDJE (ABLX)
 • ALLOT (ALT)
 • Karvani (CRA)
 • Kubi i qershisë (CTO)
 • EasyFi (LEHTË)

Ju lutemi mbani parasysh datat kryesore të mëposhtme:

 • 20 gusht 2021 në 06:46 (UTC+0)
 • Depozitat u mbyllën, çiftet e tregtimit u hoqën dhe të gjitha porositë e hapura u anuluan.
 • 2 janar 2024 në 06:00 (UTC+0)
 • Tërheqjet janë të mbyllura.
 • Përdoruesit duhet të tërheqin argumentet përpara kësaj date, çdo shenjë e mbetur pas afatit do të konfiskohet.
 • Nëse tërheqja është pezulluar, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e projektit. ProBit Global nuk është në gjendje të ndihmojë me problemet e nyjeve ose mirëmbajtjen që ndodhin në rrjetet kryesore të shenjave.

ProBit Global përpiqet të sigurojë përvojën më të sigurt tregtare për të gjithë përdoruesit tanë. Për të arritur këtë objektiv, të gjitha ekipet në bord mbahen me standarde të larta gjatë rishikimeve periodike të listave. Jini të sigurt, procesi i vendimmarrjes pas një heqjeje të mundshme nga lista nuk merret lehtë dhe finalizohet vetëm sipas një sërë masash të gjera të kujdesit të duhur që synojnë prioritizimin e sigurisë së përdoruesit. Për çdo pyetje ose ndihmë të përgjithshme, na kontaktoni   dhe ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë.