NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global hap depozitat dhe tërheqjet XGP (XGP) pas mirëmbajtjes së portofolit

ProBit Global hap depozitat dhe tërheqjet XGP (XGP) pas mirëmbajtjes së portofolit

Published date: 23 tetor 2023 në 04:57 (UTC+0)

Ju lutemi mbani parasysh oraret e mëposhtme:

  • 21 tetor 2023 në 12:57 (UTC+0) : Pezullimi XGP i depozitave dhe tërheqjeve.
  • 22 tetor 2023 në 23:05 (UTC+0) : Rifillimi XGP i depozitave dhe tërheqjeve.

Përdoruesit mund të jenë të sigurt se të gjitha fondet janë të sigurta dhe tregtimi nuk është ndikuar nga pezullimi i përkohshëm i depozitave dhe tërheqjeve.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global