NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global Mbështet Migrimin e Tokenit WEMIX (WEMIX).

[E plotësuar] ProBit Global Mbështet Migrimin e Tokenit WEMIX (WEMIX).

Published date: 24 gusht 2023 në 09:00 (UTC+0)

1 shtator 2023 në 03:00 (UTC+0) përditësimi:

Migrimi ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet janë hapur në rrjetin kryesor të WEMIX.

ProBit Global do të mbështesë migrimin e shenjave WEMIX nga rrjeti KLAY në rrjetin kryesor WEMIX.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 28 gusht 2023 në 02:00 (UTC+0) : Pezullimi i depozitave dhe tërheqjeve të tokenave WEMIX në rrjetin Klaytn (KLAY).
  • Për t'u njoftuar: Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për hapjen e depozitave dhe tërheqjeve të WEMIX në rrjetin kryesor WEMIX pasi të përfundojë migrimi dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i tokeneve WEMIX vazhdon si normal dhe nuk do të ndikohet nga migrimi i tokenit.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global