NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet e Zilliqa (ZIL) në mbështetje të mirëmbajtjes

[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet e Zilliqa (ZIL) në mbështetje të mirëmbajtjes

Published date: 9 maj 2024 në 09:08 (UTC+0)

10 maj 2024 në 04:30 (UTC+0) përditësimi:

Mirëmbajtja e Zilliqa (ZIL) ka përfunduar. Depozitat dhe tërheqjet kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 8 maj 2024 në 22:49 (UTC+0) :

  • Për t'u Njoftuar: Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve të argumenteve pasi të përfundojë mirëmbajtja dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i ZIL/USDT vazhdon normalisht dhe do të mbetet i paprekur nga aktiviteti i mirëmbajtjes. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni sa vijon:

Përdoruesit mund të jenë të sigurt se të gjitha fondet janë të sigurta dhe nuk do të ndikohen nga pezullimi i përkohshëm i depozitave dhe tërheqjeve .

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global