NjoftimetMirëmbajtjaProBit Global mbështet përmirësimin e rrjetit Cosmos (ATOM).

ProBit Global mbështet përmirësimin e rrjetit Cosmos (ATOM).

Published date: 13 dhjetor 2023 në 06:46 (UTC+0)

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 13 dhjetor 2023 në 06:20 (UTC+0) :
  • 13 dhjetor 2023 në 11:00 (UTC+0) :
  • Të shpallet:
  • Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të përfundojë përmirësimi dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i ATOM/USDT vazhdon normalisht dhe nuk do të ndikohet nga përmirësimi dhe aktiviteti i hard fork-ut. Për më shumë informacion mbi përmirësimin e rrjetit, ju lutemi referojuni sa vijon:

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global