NjoftimetMirëmbajtjaLista e argumenteve të fshirë më 29 shkurt 2024 në 06:00, UTC (PPT, PSR, SEELE, SFUSD, SPIN, WGC)

Lista e argumenteve të fshirë më 29 shkurt 2024 në 06:00, UTC (PPT, PSR, SEELE, SFUSD, SPIN, WGC)

Published date: 27 shkurt 2024 në 07:00 (UTC+0)

ProBit Global përpiqet të sigurojë përvojën më të sigurt tregtare për të gjithë përdoruesit tanë. Si i tillë, ne kryejmë rishikime periodike të listave të të gjitha projekteve në bord për t'u siguruar që ato përmbushin standardet e rrepta të përcaktuara nga shkëmbimi ynë. Kur një projekt nuk i plotëson më këto standarde, ne e konsiderojmë heqjen nga lista si një masë për të mbrojtur përdoruesit tanë.

Shenjat e mëposhtëm do të hiqen nga Lista e ProBit Global në29 shkurt 2024 në 06:00 (UTC+0) .

Si i tillë, ne kërkojmë që të gjithë përdoruesit që mbajnë argumentet e mëposhtëm të tërheqin asetet nga29 mars 2024 në 06:00 (UTC+0) . Çdo shenjë që nuk është tërhequr deri në këtë datë do të konfiskohet:

Shenjat e mëposhtme janë planifikuar të hiqen nga Lista e ProBit Global :

 • I populluar (PPT)
 • Ndarja e parkimit (PSR)
 • Seele (SEELE)
 • StableFund USD (SFUSD)
 • Protokolli i rrotullimit (SPIN)
 • WeGEN (WGC)

Ju lutemi mbani parasysh datat kryesore të mëposhtme:

 • 29 shkurt 2024 në 06:00 (UTC+0)
 • Depozitat u mbyllën, çiftet e tregtimit u hoqën dhe të gjitha porositë e hapura u anuluan.
 • 29 mars 2024 në 06:00 (UTC+0)
 • Tërheqjet janë të mbyllura.
 • Përdoruesit duhet të tërheqin argumentet përpara kësaj date, çdo shenjë e mbetur pas afatit do të konfiskohet.
 • Nëse tërheqja është pezulluar, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt ekipin e projektit. ProBit Global nuk është në gjendje të ndihmojë me problemet e nyjeve ose mirëmbajtjen që ndodhin në rrjetet kryesore të shenjave.

Për të mbrojtur asetet tuaja të vlefshme, ju lutemi sigurohuni që të tërhiqni fondet tuaja përpara afatit të tërheqjes.

Jini të sigurt, procesi i vendimmarrjes pas një heqjeje të mundshme nga lista nuk merret lehtë dhe finalizohet vetëm sipas një sërë masash të gjera të kujdesit të duhur që synojnë prioritizimin e sigurisë së përdoruesit. Për çdo pyetje ose ndihmë të përgjithshme, na kontaktoni   dhe ne do të jemi të lumtur të ndihmojmë.