NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat, tërheqjet dhe tregtimin e Geegoopuzzle (GGP)

[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat, tërheqjet dhe tregtimin e Geegoopuzzle (GGP)

Published date: 24 tetor 2023 në 02:58 (UTC+0)

26 tetor 2023 në 01:00 (UTC+0) përditësimi:

Mirëmbajtja ka përfunduar dhe depozitat, tërheqjet dhe tregtimi kanë rinisur normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 23 tetor 2023 në 00:00 (UTC+0) : Pezullimi i GGP i depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.
  • Për t'u Njoftuar: Ne do të njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.  

Përdoruesit mund të jenë të sigurt se të gjitha fondet janë të sigurta dhe nuk do të ndikohen nga pezullimi i përkohshëm i depozitave, tërheqjeve dhe tregtimit.

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global