NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në rrjetin TRON në mbështetje të mirëmbajtjes dhe përmirësimit të portofolit

[E plotësuar] ProBit Global pezullon depozitat dhe tërheqjet në rrjetin TRON në mbështetje të mirëmbajtjes dhe përmirësimit të portofolit

Published date: 7 qershor 2024 në 08:31 (UTC+0)

15 qershor 2024 në 18:00 (UTC+0) përditësimi:

Përditësimi i rrjetit TRON dhe mirëmbajtja e portofolit ka përfunduar. Depozitat dhe tërheqjet kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 15 qershor 2024 në 15:50 (UTC+0) :
  • Të shpallet :
  • Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të ketë përfunduar përmirësimi dhe mirëmbajtja dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i të gjitha tokeneve në rrjetin TRON vazhdon normalisht dhe do të mbetet i paprekur nga aktiviteti i përmirësimit dhe mirëmbajtjes. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni sa vijon:

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global