NjoftimetMirëmbajtja[E plotësuar] ProBit Global Mbështet Cosmos (ATOM) Gaia v15 Mainnet Upgrade

[E plotësuar] ProBit Global Mbështet Cosmos (ATOM) Gaia v15 Mainnet Upgrade

Published date: 15 mars 2024 në 05:35 (UTC+0)

21 mars 2024 në 00:18 (UTC+0) përditësimi:

Përmirësimi i Cosmos (ATOM) ka përfunduar dhe depozitat dhe tërheqjet kanë rifilluar normalisht.

Ju lutemi mbani parasysh oraret kryesore të mëposhtme:

  • 20 mars 2024 në 09:00 (UTC+0) :

  • Të shpallet:
  • Ne do t'i njoftojmë përdoruesit për rifillimin e depozitave dhe tërheqjeve pasi të përfundojë përmirësimi dhe rrjeti të jetë verifikuar se është i qëndrueshëm.

Tregtimi i ATOM/USDT   vazhdon normalisht dhe do të mbetet i paprekur nga aktiviteti i përmirësimit. Për më shumë informacion, ju lutemi referojuni sa vijon:

Faleminderit per mbeshtetjen tuaj,

ProBit Global