IEO

Historia e IEO
Përfunduar
Volare
PROBUSDTETH
Listimi u KonfirmuaShpërblim 5%
Përfunduar
ROVI Network 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 17 jan 2023Shpërblim 5%
Përfunduar
Rimaunangis 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Listimi u KonfirmuaShpërblim 2,5%
Përfunduar
Metarix 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Listimi u KonfirmuaShpërblim 5%
Përfunduar
Rimaunangis
PROBUSDTBTCETH
Listimi u KonfirmuaShpërblim 5%
Përfunduar
ROVI Network
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 17 jan 2023Shpërblim 20%
Përfunduar
Metarix 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Listimi u KonfirmuaShpërblim 5%
Përfunduar
Metarix
PROBUSDTBTCETH
Listimi u KonfirmuaShpërblim 5%
Përfunduar
Launchpad iCommunity 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 7 qer 2022Shpërblim 5%
Përfunduar
Incube Chain 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 23 maj 2022Shpërblim 5%
Përfunduar
Ecoreal Estate 3rd Round
PROBUSDTBTCETHXRP
Listimi u KonfirmuaShpërblim 30%
Përfunduar
Launchpad iCommunity 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 7 qer 2022Shpërblim 5%
...