Historia e IEO
Mbaroi
BAA 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 20.6.24Shpërblim 10%
Mbaroi
BAA
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 20.6.24Shpërblim 15%
Mbaroi
HODLpad 3rd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 1.4.24Shpërblim 5%
Mbaroi
HODLpad 2nd Round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 1.4.24Shpërblim 5%
Mbaroi
HODL
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 1.4.24Shpërblim 5%
Mbaroi
MTGX 3rd round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 22.12.23Shpërblim 5%
Mbaroi
MTGX 2nd round
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 22.12.23Shpërblim 15%
Mbaroi
MTGX
PROBUSDTBTCETH
Duke listuar në 22.12.23Shpërblim 15%
Mbaroi
ZRT 3rd round
PROBUSDTBTCETHBNB
Duke listuar në 10.11.23Shpërblim 10%
Mbaroi
ZRT 2nd round
PROBUSDTBTCETHBNB
Duke listuar në 10.11.23Shpërblim 10%
Mbaroi
ZRT
PROBUSDTBTCETHBNB
Duke listuar në 10.11.23Shpërblim 10%
Mbaroi
RADA 3rd Round
PROBUSDTBTCETHXRP
Duke listuar në 23.8.23Shpërblim 15%
...