MeddelandenUnderhåll[Slutfört] ProBit Global stänger av TokoQRT (TQRT) insättningar och uttag

[Slutfört] ProBit Global stänger av TokoQRT (TQRT) insättningar och uttag

Datum för publicering: 10 augusti 2023 kl. 06:04 (UTC+0)

23 augusti 2023 kl. 06:00 (UTC+0) uppdatering:

Underhållet har slutförts och insättningar och uttag har återupptagits som vanligt. Användare informeras om att alla insättningar av TQRT kommer att medföra en avgift på 33%.

För att ta hänsyn till förändringar i transaktionsavgifter kommer ProBit Global tillfälligt att avbryta insättningar och uttag av TokoQRT (TQRT) tokens.

Vänligen notera följande viktiga scheman:

  • 10 augusti 2023 kl. 06:00 (UTC+0) : Avstängning av insättningar och uttag av TokoQRT (TQRT) tokens.
  • Att meddelas: Vi kommer att meddela användarna om återupptagandet av insättningar och uttag när underhållet har slutförts .  

Handeln med TokoQRT (TQRT) tokens fortsätter som vanligt och kommer att förbli opåverkad av underhåll.

Vänligen kontakta projektteamet för mer information om den nya transaktionsavgiftsstrukturen:

Tack för ditt stöd,

ProBit Global