FAQKonto och säkerhetUttagsbegränsningar efter ändrade säkerhetsinställningar

Uttagsbegränsningar efter ändrade säkerhetsinställningar

Datum för publicering: 25 mars 2020 kl. 11:06 (UTC+0)

En 72-timmars uttagsbegränsning kommer att införas när ett lösenord ändras eller återställs , OTP avaktiveras eller   telefonnummer raderas eller ändras av användaren.

Detta för att ytterligare säkerställa konto- och tillgångssäkerhet. Ett autentiseringsmeddelande kommer att skickas ut när en begäran om lösenordsåterställning görs, och lösenord kan endast ändras när de nödvändiga stegen har slutförts.

Vänligen vidta lämpliga försiktighetsåtgärder och dela aldrig dina inloggnings- och kontouppgifter med någon. Vi har också tillhandahållit en säkerhetschecklista för dig för att säkerställa ditt kontos säkerhet:   Allmänna säkerhetsråd från ProBit .