สินทรัพย์ของแบรนด์

แนวทางของโลโก้

โลโก้ของเราเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดที่แสดงถึง ProBit Global และมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ ในแง่นี้ รูปร่างและสัดส่วนขององค์ประกอบทั้งหมดในโลโก้จะต้องคงเดิม ควรใช้แบบฟอร์มแนวตั้ง เฉพาะเมื่อสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเท่านั้น สามารถใช้แบบฟอร์มแนวนอนได้

แนวตั้ง
แนวนอน

แนวทางชื่อแบรนด์

เมื่อคุณเขียนชื่อแบรนด์ของ ProBit Global ควรสังเกตสิ่งต่อไปนี้เพื่อลดความสับสน

ตัวอักษรทุกตัวของชื่อแบรนด์ของเราอาจเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวอักษร 'B' ของคำว่า 'ProBit' ควรเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

ไม่ควรใช้ 'ProBit' เพียงอย่างเดียว

ควรใช้การเว้นวรรคระหว่าง 'ProBit' และ 'Global' เพื่อแยกทั้งสองคำ

แนวทางเกี่ยวกับสี

ProBit Global Ultramarine เป็นสีของแบรนด์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ ProBit Global คุณสามารถเลือกสีจากตารางสีต่อไปนี้ ซึ่งให้สีที่ดีที่สุดสำหรับพื้นหลังสีอ่อนหรือสีเข้ม

PROBIT GLOBAL Ultramarine

HEX #4231c8
RGB 66 49 200
CMYK 90 90 0 0
PANTONE 2369 C

Ultramarine (For Dark Theme)

HEX #504ced
RGB 80 76 237
CMYK 83 71 0 0

PROBIT GLOBAL Gray

HEX #7b7b7b
RGB 123 123 123
CMYK 60 52 48 0

แนวทางสำหรับหุ้นส่วน

เมื่อโลโก้ ProBit Global แสดงร่วมกับโลโก้ของพันธมิตร โปรดอ้างอิงภาพนี้และอย่าแก้ไขตำแหน่งและขนาดของโลโก้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนได้ ให้รักษาสัดส่วนไว้และควรมีพื้นที่ว่างรอบๆ โลโก้เพียงพอ

ข้อห้าม

รูปร่างและสัดส่วนของโลโก้ของเราต้องคงเดิมไว้ ห้ามดัดแปลงโดยพลการใดๆ รวมถึงการบิดเบือนและการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ เอฟเฟ็กต์ หรือสี

ห้ามยืดหรือเอียงมุมมองและขนาดของโลโก้

ห้ามเพิ่มหรือเลเยอร์พื้นหลังด้านหลังโลโก้

ห้ามเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือระยะห่างขององค์ประกอบโลโก้

ห้ามใช้การผสมสีโดยพลการ

ห้ามปรับแต่งฟอนต์ของโลโก้

ห้ามใช้เอฟเฟ็กต์เงาตกกระทบกับโลโก้

ห้ามร่างโลโก้

ห้ามใช้โลโก้เวอร์ชั่นเก่า

ห้ามเปลี่ยนสีโลโก้

ห้ามเปลี่ยนเค้าโครงของโลโก้