50%OFF

Ethereum (ETH)

 • การจัดสรรทั้งหมด
  72,222USDT ค่าของ ETH
 • ราคาดั้งเดิม
  8,790.47794584 PROB (3,453.68 USDT)
 • ราคาสุดพิเศษ
  4,395.23897292 PROB (1,726.84 USDT)
 • เริ่มต้น
  2022-01-25 02:00 (GMT+0)
 • สิ้นสุด
  2022-02-07 02:00 (GMT+0)
จบ
00วัน
:
00ชั่วโมง
:
00นาที
:
00วินาที
:

การสมัครของฉัน

กฎของ ProBit Exclusive sale

 • ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี500 PROB staked เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมได้
 • การซื้อขายสุดพิเศษกับทาง ProBit ภายใต้การสมัครพื้นฐาน ผู้ใช้งานสามารถ สมัครกับ PROB ในช่วงระยะเวลาของการสมัคร
 • อนุญาตการสมัครหลายรายการ ผู้ใช้งานสามารถ stake PROB เพิ่ม เพื่อเพิ่มจำนวนการจัดสรรของตน
 • การสมัครสมาชิกขั้นสูงจะขึ้นอยู่กับระดับสมาชิกของผู้ใช้งาน ซึ่งกำหนดโดยยอดที่ผู้ใช้ staked PROB
 • ระดับสมาชิกจำนวน Staked PROB การสมัครขั้นสูงสุด
 • จะประกาศผลภายใน 24 ชั่วโมงหลังช่วงเวลาของการสมัครจบลง
 • ผู้ใช้งานจะได้รับ ETH ตามสัดส่วนของ อัตราการสมัคร. หากไม่ได้ใช้งาน PROB จะได้รับการคืนเงิน
  ตัวอย่าง:
  หากการขายมีการติดตามเกิน 2 เท่า ผู้ใช้ทั้งหมดจะได้รับ 50% ของจำนวนเงินที่ติดตาม
  ถ้าการขายต่ำกว่าการติดตาม ผู้ใช้งานทั้งหมดจะได้รับ 100% ของยอดติดตามทั้งหมด
 • ETH ทั้งหมดการจัดสรรบน 2022-02-07 07:00 (GMT+0).
 • คุณไม่สามารถเข้าร่วมจากประเทศใดๆ ที่การซื้อขายโทเคนถูกจำกัด  รายละเอียด >
 • มุมมอง