ประกาศกิจกรรมอัปเดต: ซื้อ Crypto โดยใช้ VND ด้วย Swapple – ค่าธรรมเนียม 0% จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2024

อัปเดต: ซื้อ Crypto โดยใช้ VND ด้วย Swapple – ค่าธรรมเนียม 0% จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2024

วันที่เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:29 (UTC+0)

ProBit Global จะเปิด ตัว โปรโมชั่นหนึ่งเดือนโดยความร่วมมือกับผู้ให้บริการชำระเงิน Swapple ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อ BTC, ETH, USDT และอื่น ๆ โดยใช้ ดองเวียดนาม (VND) ใน ขณะที่จ่าย ค่าธรรมเนียม 0%

Swapple คือเครือข่ายการชำระเงินชั้นนำ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการรับ ส่ง และแลกเปลี่ยนสกุลเงินท้องถิ่นและสินทรัพย์ดิจิทัล Swaapple ก้าวไปไกลกว่าการซื้อบัตรทั่วไปโดยใช้ Visa และ Mastercard โดยนำเสนอวิธีการชำระเงินแบบใหม่ เช่น Open Banking บัญชีเสมือน QR Code และ MoMo

ระยะเวลา กิจกรรม :

16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:00 (UTC+0) -15 มีนาคม 2567 เวลา 00:00 (UTC+0)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ProBit Global ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือยุติกิจกรรมด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
  • ProBit Global ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขกฎของกิจกรรมด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
  • ProBit Global ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความขั้นสุดท้ายของผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหล่านี้