ประกาศการซ่อมบำรุง[เสร็จสิ้น] ประกาศการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

[เสร็จสิ้น] ประกาศการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว

วันที่เผยแพร่: 26 เมษายน 2567 เวลา 06:28 (UTC+0)

26 เมษายน 2567 เวลา 07:15 (UTC+0) อัปเดต:

การบำรุงรักษาระบบเสร็จสิ้นแล้ว และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั้งหมดกลับมาทำงานได้ตามปกติ
ProBit Global กำลังดำเนินการตรวจสอบการบำรุงรักษาระบบจาก26 เมษายน 2567 เวลา 05:30 (UTC+0) ถึง26 เมษายน 2567 เวลา 08:00 (UTC+0) -

โปรดทราบรายละเอียดต่อไปนี้:

  1. ในช่วงระยะเวลาของการบำรุงรักษา บริการทั้งหมดของ ProBit Global รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การถอน การฝาก การซื้อขาย และฟังก์ชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีจะถูกระงับชั่วคราว
  2. เวลาสิ้นสุดโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการบำรุงรักษา เราจะแจ้งให้คุณทราบและประกาศเมื่อการบำรุงรักษาเสร็จสิ้น
  3. เมื่อระบบกลับมาทำงานอีกครั้ง 30 นาทีแรกจะถือเป็น "ช่วงเตรียมการซื้อขาย" ในช่วงเวลานี้ ผู้ใช้จะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อที่มีอยู่ได้ แต่จะไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อใหม่ได้ เป็นผลให้ไม่มีการซื้อขายใด ๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
  4. หลังจากที่ระบบกลับมาดำเนินการอีกครั้ง คำขอถอนเงินที่ค้างอยู่จะถูกประมวลผลตามลำดับที่ได้รับ

ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าเงินทั้งหมดมีความปลอดภัยและจะไม่ได้รับผลกระทบจากการบำรุงรักษาระบบ

เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อการบำรุงรักษาเสร็จสิ้น และแอปพลิเคชันกลับมาทำงานได้ตามปกติ

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอขอบคุณสำหรับความอดทนและการสนับสนุนตลอดกระบวนการนี้

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง,

ทีมงาน ProBit Global