Tài sản thương hiệu

Hướng dẫn về Logo

Logo của chúng tôi là biểu tượng quan trọng nhất đại diện cho ProBit Global và đóng vai trò chính trong việc truyền tải hình ảnh thương hiệu của ProBit Global. Theo nghĩa này, hình dạng và tỷ lệ của tất cả các yếu tố trong logo phải được giữ nguyên. Nó được ưa thích để sử dụng hình thức dọc. Chỉ khi nào hoàn cảnh không cho phép mới sử dụng hình thức ngang.

Thẳng đứng
Nằm ngang

Nguyên tắc về thương hiệu

Khi bạn viết tên thương hiệu của ProBit Global, cần tuân thủ những điều sau để giảm thiểu nhầm lẫn.

Mỗi chữ cái trong tên thương hiệu của chúng tôi có thể được viết hoa.

Chữ 'B' của từ 'ProBit' phải được viết hoa.

Không nên chỉ sử dụng ‘ProBit’.

Giữa ‘ProBit’ và ‘Global’ cần phải có khoảng cách để phân biệt.

Hướng dẫn nguyên tắc màu sắc

ProBit Global Ultramarine là màu thương hiệu tượng trưng cho ProBit Global. Bạn có thể chọn trong số các màu từ bảng màu ultramarine sau đây sao cho nó mang lại độ tương phản tốt nhất cho nền sáng hoặc nền tối.

PROBIT GLOBAL Ultramarine

HEX #4231c8
RGB 66 49 200
CMYK 90 90 0 0
PANTONE 2369 C

Ultramarine (For Dark Theme)

HEX #504ced
RGB 80 76 237
CMYK 83 71 0 0

PROBIT GLOBAL Gray

HEX #7b7b7b
RGB 123 123 123
CMYK 60 52 48 0

Hướng dẫn dành cho các đối tác

Khi logo ProBit Global được hiển thị cùng với logo của đối tác, vui lòng tham khảo hình ảnh này và không sửa đổi vị trí và kích thước của logo. Nếu việc sửa đổi là không thể tránh khỏi, hãy đảm bảo tỷ lệ của nó được duy trì và phải có đủ khoảng trống xung quanh logo.

Những điều không được làm

Hình dạng và tỷ lệ của logo của chúng tôi phải được giữ nguyên và nghiêm cấm mọi sửa đổi tùy ý bao gồm biến dạng và thay đổi thành phần, hiệu ứng hoặc màu sắc.

Không kéo giãn hoặc làm lệch phối cảnh và kích thước của logo.

Không thêm hoặc tạo lớp nền phía sau logo.

Không thay đổi hình dạng hoặc khoảng cách của các thành phần của logo.

Không sử dụng kết hợp màu tùy ý.

Không điều chỉnh phông chữ của logo.

Không áp dụng hiệu ứng bóng đổ cho logo.

Không phác thảo logo.

Không sử dụng phiên bản cũ của logo.

Không đổi màu logo.

Không thay đổi bố cục của logo.