Đã kết thúcProBit Global x BaseAlpha (BAA) Telegram AMA Session: Win 100,000 BAA June 7, 2024 at 07:00 UTC2024-06-07 07:002024-06-07 08:00  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x Landwolf (WOLF) Megadrop - 520,000,000 WOLF To Win2024-05-29 08:302024-06-12 08:30  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x Empty (EMT) Airdrop - 100,000 EMT To Win2024-05-13 09:002024-05-24 09:00  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x HEALTHMEDI (HMD) Airdrop - 2,270,000 HMD To Win2024-05-03 09:002024-05-15 09:00  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x Techno (TCN) Airdrop - 34,000 TCN To Win2024-04-30 09:002024-05-13 09:00  (UTC+0)Đã kết thúcMystery VIP Airdrop: What’s Your Top 100X Altcoin for 2024?2024-03-18 09:002024-03-31 09:00  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x Mineable (MNB) Review Event- Win a Share of 200,000 MNB Tokens!2024-03-15 00:002024-03-22 23:59  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x HODLpad (HODL) Telegram AMA Session: Win 2,000 HODL March 8, 2024 at 08:00 UTC2024-03-08 08:002024-03-08 09:00  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x Vestate (VESTATE) Telegram AMA Session2024-02-22 08:002024-02-22 10:00  (UTC+0)Đã kết thúcTELEGRAM AMA GALA MUSIC (MUSIC) SESSION2024-01-26 08:002024-01-27 10:30  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x BC Blue Sky tổ chức AMA trên Telegram dành cho dự án Dogelon Mars (ELON): Thưởng 1.200.000.000 ELON vào lúc 23:00 UTC+9 8 tháng 1, 20242024-01-08 14:002024-01-08 15:00  (UTC+0)Đã kết thúcProBit Global x Limoverse (LIMO) Telegram AMA Session2023-12-21 07:002023-12-21 09:00  (UTC+0)
...