50%OFF

Origin Protocol (OGN)

 • Tổng phân bổ
  50,000 USDT giá trị của OGN
 • Giá gốc
  2.4160547 PROB (2.71 USDT)
 • Giá độc quyền
  1.20802735 PROB (1.36 USDT)
 • Bắt đầu
  2021-05-11 02:00 (UTC+0)
 • Kết thúc
  2021-05-17 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
00ngày
:
00giờ
:
00phút
:
00giây
:

Sự đăng ký của tôi

Các nguyên tắc về bán trên ProBit Độc quyền

 • Người dùng phải có 2500 PROB đã được stake để tham gia.
 • Việc mua trên ProBit Exclusive được tiến hành dựa trên cơ sở đăng ký. Người dùng chỉ có thể đăng ký mua bằng PROB trong thời hạn đăng ký.
 • Đăng ký nhiều lần thì được phép. Người dùng có thể stake PROB càng nhiều để được đăng ký mua nhiều.
 • Lượng đăng ký tối đa có thể khác nhau tùy theo cấp độ thành viên của người dùng, được xác định bởi số PROB đã stake của người dùng.
 • Cấp độ Thành viênLượng PROB stakeĐăng ký tối đa
  VIP 12,500250 USDT
  VIP 315,0001,250 USDT
  VIP 440,0003,000 USDT
  VIP 6100,0007,500 USDT
  VIP 7250,00015,000 USDT
 • Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Người dùng sẽ nhận được OGN theo tỷ lệ đăng ký . Phần PROBkhông sử dụng còn lại sẽ được hoàn trả.
  ví dụ::
  Nếu việc đăng ký mua vượt mức gấp 2 lần, tất cả người dùng sẽ nhận được 50% lượng mà họ đã đăng ký.
  Nếu mọi người đăng ký mua dưới mức tối đa, thì tất cả người dùng sẽ nhận được 100% lượng mà họ đã đăng ký.
 • Tất cả OGN phân phối sẽ hoàn thành 2021-05-17 07:00 (UTC+0).
 • Bạn không thể tham gia khi bạn ở một trong những quốc gia cấm mua bán token.  Chi tiết >
 • Xem các điều khoản