50%OFF

Avalanche (AVAX)

 • Tổng phân bổ
  25,000 USDT giá trị của AVAX
 • Giá gốc
  87.66901408 PROB (12.46 USDT)
 • Giá độc quyền
  43.83450704 PROB (6.23 USDT)
 • bắt đầu
  2022-11-29 02:00 (GMT+0)
 • kết thúc
  2022-12-05 02:00 (GMT+0)
Đã kết thúc
00ngày
:
00giờ
:
00phút
:
00giây
:

Sự đăng ký của tôi

Các nguyên tắc về bán trên ProBit Độc quyền

 • Người dùng phải có 500 PROB đã được stake để tham gia.
 • Việc mua trên ProBit Độc quyền được tiến hành dựa trên cơ sở đăng ký. Người dùng chỉ có thể đăng ký mua bằng PROB trong thời hạn đăng ký.
 • Đăng ký nhiều lần thì được phép. Người dùng có thể stake PROB càng nhiều để được đăng ký mua nhiều.
 • Lượng đăng ký tối đa có thể khác nhau tùy theo cấp độ thành viên của người dùng, được xác định bởi số PROB đã stake của người dùng.
 • Cấp độ Thành viênLượng PROB stakeĐăng ký tối đa
  VIP500250 USDT
  (1,760.56338 PROB)
  VIP3,0001,250 USDT
  (8,802.8169 PROB)
  VIP8,0003,000 USDT
  (21,126.76056 PROB)
  VIP20,0007,500 USDT
  (52,816.9014 PROB)
  VIP50,00015,000 USDT
  (105,633.8028 PROB)
 • Kết quả sẽ được thông báo trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc thời gian đăng ký.
 • Người dùng sẽ nhận được AVAX tương ứng với tỷ lệ đăng ký. PROB không sử dụng sẽ được hoàn trả.
  ví dụ::
  Nếu việc đăng ký mua vượt mức gấp 2 lần, tất cả người dùng sẽ nhận được 50% lượng mà họ đã đăng ký.
  Nếu mọi người đăng ký mua dưới mức tối đa, thì tất cả người dùng sẽ nhận được 100% lượng mà họ đã đăng ký.
 • Tất cả AVAX phân phối sẽ hoàn thành 2022-12-05 07:00 (GMT+0).
 • AVAX đã có sẵn để giao dịch trên BTC,USDT,ETH thị trường 2022-12-05 08:00 (GMT+0).
 • Bạn không thể tham gia khi bạn ở một trong những quốc gia cấm mua bán token.  Chi tiết >
 • Xem các điều khoản