ProBit Exclusive

Với ProBit Độc quyền, người dùng ProBit Global có thể mua các token phổ biến nhất với chiết khấu lên đến 50%!

Tìm hiểu thêm

Cách đăng ký mua giảm giá 50% ProBit độc quyền token

buy probMua PROB
stake probStake PROB
50 offĐăng ký mua giảm giá 50%

ProBit Exclusive

Đã kết thúc
Gala MusicTổng phân bổ: 10,000 USDT giá trị của MUSICKết thúc: 2024-01-29 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Arbitrum (ARB)Tổng phân bổ: 10,000 USDT giá trị của ARBKết thúc: 2023-04-03 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
GMX (GMX)Tổng phân bổ: 10,000 USDT giá trị của GMXKết thúc: 2023-02-20 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Avalanche (AVAX)Tổng phân bổ: 25,000 USDT giá trị của AVAXKết thúc: 2022-12-05 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Binance Coin (BNB)Tổng phân bổ: 25,000 USDT giá trị của BNBKết thúc: 2022-10-24 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Ethereum (ETH)Tổng phân bổ: 25,000 USDT giá trị của ETHKết thúc: 2022-09-05 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Bitcoin (BTC)Tổng phân bổ: 25,000 USDT giá trị của BTCKết thúc: 2022-08-01 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
USD Coin (USDC)Tổng phân bổ: 25,000 USDT giá trị của USDCKết thúc: 2022-06-13 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Ethereum (ETH)Tổng phân bổ: 50,000 USDT giá trị của ETHKết thúc: 2022-05-16 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Bitcoin (BTC)Tổng phân bổ: 50,000 USDT giá trị của BTCKết thúc: 2022-04-18 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
ApeCoin (APE)Tổng phân bổ: 50,000 USDT giá trị của APEKết thúc: 2022-03-28 02:00 (UTC+0)
Đã kết thúc
Raydium (RAY)Tổng phân bổ: 25,000 USDT giá trị của RAYKết thúc: 2022-03-14 02:00 (UTC+0)
...