Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ nâng cấp mạng Ethereum Classic (ETC) và hard fork

[Đã hoàn thành] ProBit Global hỗ trợ nâng cấp mạng Ethereum Classic (ETC) và hard fork

Ngày xuất bản: lúc 1:06 24 tháng 1, 2024 (UTC+0)

Cập nhật lúc 8:00 30 tháng 1, 2024 (UTC+0):

Quá trình bảo trì đã hoàn tất và việc gửi và rút token Ethereum Classic (ETC) đã được tiếp tục như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 2:30 30 tháng 1, 2024 (UTC+0):
  • lúc 3:00 30 tháng 1, 2024 (UTC+0):
  • Thời gian hard fork ước tính
  • Thông tin sẽ được thông báo:
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi và rút token sau khi quá trình nâng cấp hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch ETC vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động nâng cấp và hard fork. Để biết thêm thông tin về nâng cấp mạng và hard fork, vui lòng tham khảo phần sau:

Cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global