Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hủy niêm yết DefiBids (BID)

ProBit Global hủy niêm yết DefiBids (BID)

Ngày xuất bản: lúc 7:20 25 tháng 5, 2023 (UTC+0)

Theo yêu cầu chính thức của nhóm, ProBit Global sẽ tiến hành hủy niêm yết BID. Xin lưu ý các thông tin sau:

  • lúc 9:00 25 tháng 5, 2023 (UTC+0):
  • Đóng nạp BID 
  • lúc 6:00 26 tháng 5, 2023 (UTC+0):
  • Các cặp giao dịch BID/USDT và BID/ETH sẽ bị xóa và tất cả các lệnh đang mở sẽ bị hủy.
  • lúc 6:00 26 tháng 6, 2023 (UTC+0):
  • Đóng rút BID 
  • Người dùng cần phải rút trước lúc 6:00 26 tháng 6, 2023 (UTC+0), mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị hủy bỏ.

Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm DefiBids: