Thông báoThông báo bảo trìThông báo về việc thay đổi API của ProBit Global vào ngày lúc 05:00 UTC 30 tháng 5, 2024

Thông báo về việc thay đổi API của ProBit Global vào ngày lúc 05:00 UTC 30 tháng 5, 2024

Ngày xuất bản: lúc 3:00 20 tháng 5, 2024 (UTC+0)

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về những thay đổi sắp tới đối với API của ProBit Global. Dưới đây là chi tiết về những thay đổi dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày lúc 5:00 30 tháng 5, 2024 (UTC+0).

 • /currency
 • Loại trường ‘withdrawal_fee’ sẽ được sửa đổi.
 • (Trước khi thay đổi) withdrawal_fee | number
 • (Sau khi thay đổi) withdrawal_fee | object

 • /order_history
 • Khoảng thời gian tối đa để truy vấn sử dụng 'start_time' và 'end_time' sẽ được thay đổi thành 3 tháng.
 • (Trước khi thay đổi) Không giới hạn thời gian truy vấn
 • (Sau khi thay đổi) Truy vấn tối đa 3 tháng

 • /order
 • Không thể truy xuất thông tin lệnh đặt bằng ‘client_order_id’ do thông tin này đã bị xóa.
 • (Trước khi thay đổi) Thông tin lệnh đặt có thể được lấy
 • (Sau khi thay đổi)  Không thể lấy lại thông tin lệnh đặt

 • /deposit_address
 • Tham số yêu cầu bổ sung 'platform_id' sẽ được thêm vào. Tuy nhiên, việc bổ sung các tham số tùy chọn sẽ không ảnh hưởng đến người dùng đang sử dụng API hiện có.
 • (Trước khi thay đổi)Tham số yêu cầu có sẵn: currency_id
 • (Sau khi thay đổi) Tham số yêu cầu có sẵn: currency_id, platform_id (new)

Với những thay đổi này, có thể có tác động đến chức năng bạn hiện đang sử dụng. Vui lòng tham khảo tài liệu API để áp dụng thông tin cập nhật cho phù hợp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Chân thành cảm ơn người dùng,
ProBit Global