Thông báoThông báo bảo trìDanh sách token sẽ huỷ niêm yết ngày lúc 06:00 UTC 22 tháng 9, 2023 (ADV, BINGUS, CHARS, CKCT, FPY, GNB, HMED, HNTC, KAM, KVN, LPS, MACPO, MNSC, NABI, PAZZI, PVG, SAI, SAR, SOX, STASIA, TOS, VES, WLB, WPX, XDMC, XEN)

Danh sách token sẽ huỷ niêm yết ngày lúc 06:00 UTC 22 tháng 9, 2023 (ADV, BINGUS, CHARS, CKCT, FPY, GNB, HMED, HNTC, KAM, KVN, LPS, MACPO, MNSC, NABI, PAZZI, PVG, SAI, SAR, SOX, STASIA, TOS, VES, WLB, WPX, XDMC, XEN)

Ngày xuất bản: lúc 0:37 19 tháng 9, 2023 (UTC+0)

Các token được liệt kê bên dưới dự kiến ​​sẽ bị xóa khỏi ProBit Global:

 • advantrue (ADV)
 • Bingus (BINGUS)
 • CharS (CHARS)
 • Clink (CKCT)
 • FirstPay (FPY)
 • Game Network Blockchain (GNB)
 • HealthMedi (HMED)
 • HNT Chain (HNTC)
 • BitKAM (KAM)
 • Karvuon (KVN)
 • Lapis Chain (LPS)
 • MACPoint (MACPO)
 • MNSC Coin (MNSC)
 • Nabichain (NABI)
 • Paparazzi (PAZZI)
 • Pilnette (PVG)
 • Sai Stablecoin (SAI)
 • Sardinas (SAR)
 • SportX (SOX)
 • Stasia (STASIA)
 • TOS (TOS)
 • Vestella (VES)
 • WALLABEE (WLB)
 • WPLUS (WPX)
 • MPCX (​​XDMC)
 • XENON (XEN)

Hãy lưu ý những ngày quan trọng sau đây:

 • lúc 6:00 22 tháng 9, 2023 (UTC+0)
 • Việc nạp token sẽ đóng.
 • Các cặp giao dịch bị xóa và tất cả các lệnh mở đều bị hủy.
 • lúc 6:00 23 tháng 10, 2023 (UTC+0)
 • Tất cả lần rút tiền đều bị đóng.
 • Người dùng phải rút token trước ngày này, mọi token còn lại sau thời hạn sẽ bị mất.
 • Nếu việc rút tiền bị đình chỉ, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dự án. ProBit Global không thể hỗ trợ các vấn đề về nút hoặc bảo trì xảy ra trên mạng chính của token.

ProBit Global cố gắng cung cấp trải nghiệm giao dịch an toàn nhất cho tất cả người dùng của chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, tất cả các nhóm tham gia đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn cao trong quá trình đánh giá danh sách định kỳ. Hãy yên tâm, quy trình ra quyết định đằng sau khả năng hủy niêm yết sẽ không được xem nhẹ và chỉ được hoàn thiện theo một loạt biện pháp thẩm định sâu rộng nhằm ưu tiên sự an toàn của người dùng. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc hỗ trợ chung nào, vui lòng  liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ.