Thông báoSự kiệnKhóa học Learn & Earn RADA (RADA) bắt đầu từ ngày 10/7/2023

Khóa học Learn & Earn RADA (RADA) bắt đầu từ ngày 10/7/2023

Ngày xuất bản: lúc 8:06 10 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Khi nào thì có khóa học RADA (RADA)?

 • Khóa học sẽ mở vào: lúc 8:00 10 tháng 7, 2023 (UTC+0)

*Cho đến khi hết phân bổ.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu từ khóa học này?

 • Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được tới 80 RADA hoặc 10 RADA cho mỗi câu trả lời đúng.
 • Tổng cộng có 300.000 RADA cho khóa học này. Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Làm cách nào để nhận tiền điện tử miễn phí trên ProBit Global Learn & Earn?

Để bắt đầu, hãy truy cập Learn & Earn! Cần thêm chi tiết? Đọc toàn bộ Cách tìm hiểu & kiếm tiền điện tử miễn phí trên ProBit Global tại đây.

Điều kiện tham gia Learn & Earn là gì?

 • Tất cả người dùng đã hoàn thành KYC BƯỚC 2 đều đủ điều kiện để xem và đọc các khóa học Learn & Earn, tham gia các câu hỏi và kiếm tiền điện tử miễn phí.

Các điều khoản và điều kiện

 • Phần thưởng cá nhân được xác định theo số câu trả lời đúng được gửi trong bài kiểm tra và được tính như sau:

lượng phân phối tối đa cho mỗi người dùng X số câu trả lời đúng / tổng số câu hỏi kiểm tra.

 • Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Nếu tất cả các phần thưởng có sẵn đã được phân bổ trước khi người tham gia gửi bài kiểm tra, thì người tham gia sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Tất cả phần thưởng được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi khóa học kết thúc hoặc 2 tuần sau ngày niêm yết – tùy theo điều kiện nào đến sau. Hãy truy cập Lịch sử Learn & Earn của tôi 
 • Mỗi người tham gia chỉ có thể làm bài kiểm tra một lần.
 • ProBit Global có quyền loại bỏ những người tham gia sự kiện lạm dụng đang tham gia vào các hoạt động độc hại như chia sẻ và rò rỉ nội dung bài kiểm tra.
 • ProBit Global bảo lưu quyền tạm dừng hoặc ngừng sự kiện theo quyết định riêng của mình.
 • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
 • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.