Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng nạp và rút trên Klaytn (KLAY) để hỗ trợ bảo trì ví

ProBit Global tạm dừng nạp và rút trên Klaytn (KLAY) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 3:08 18 tháng 12, 2023 (UTC+0)

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 0:04 17 tháng 12, 2023 (UTC+0): Đình chỉ nạp và rút tất cả token trên mạng Klaytn (KLAY).
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục nạp và rút token sau khi bảo trì hoàn tất.

Giao dịch tất cả token trên mạng Klaytn (KLAY) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì ví.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global