Thông báoThông báo bảo trìProBit Global huỷ niêm yết ROVI Network (ROVI)

ProBit Global huỷ niêm yết ROVI Network (ROVI)

Ngày xuất bản: lúc 7:10 29 tháng 5, 2024 (UTC+0)

ROVI Network (ROVI) đã bị xóa khỏi ProBit Global từ {{ngày 29 tháng 5 năm 2024, 06:00 UTC}}. Do đó, chúng tôi yêu cầu tất cả người dùng sở hữu token ROVI Network (ROVI) phải rút token trước {{01 tháng 7 năm 2024, 06:00 UTC}}. Sau thời gian này tất cả token không rút sẽ bị vô hiệu.

Hãy lưu ý những mốc thời gian sau đây:

  • {{Ngày 29 tháng 5 năm 2024, 06:00 UTC}}
  • Đóng Nạp, xóa các cặp giao dịch và hủy tất cả lệnh mở.
  • {{Ngày 01 tháng 7 năm 2024, 06:00 UTC}}
  • Đóng Rút token.
  • Người dùng phải rút token trước ngày này. Mọi token còn lại sau thời gian này sẽ bị vô hiệu.
  • Nếu việc rút bị gián đoạn, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhóm dự án. ProBit Global không thể hỗ trợ các vấn đề liên quan đến node hoặc bảo trì xảy ra trên mainnet của token.

Lưu ý: ROVI Network (ROVI) đang chuyển sang một nền tảng khác có tên là HABIT NETWORK. Bất kỳ chủ sở hữu token ROVI Network (ROVI) nào cũng sẽ có thể nạp token cùng với dự án trực tiếp trên nền tảng trang web mới của họ, đưa ví vào danh sách trắng (whitelist) và nhận được số lượng token $HABIT tương đương tại sự kiện tạo token. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm ROVI Network (ROVI)/HABIT NETWORK:

HABIT NETWORK Telegram: https://t.me/habitnetwork 

HABIT NETWORK X: https://www.x.com/0xhabitnetwork 

Cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global.