Thông báoSự kiệnCuộc thi Mua/Nạp token TokoQRT (TQRT)

Cuộc thi Mua/Nạp token TokoQRT (TQRT)

Ngày xuất bản: lúc 2:46 27 tháng 6, 2023 (UTC+0)

Trang Cuộc thi Mua/Gửi tiền TQRT

Thời gian diễn ra: lúc 6:00 28 tháng 6, 2023 (UTC+0) - lúc 6:00 12 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Tổng phần thưởng: 200 TQRT

 Điều kiện đủ để tham gia

Phải stake tối thiểu 100 PROB để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/vi-vn/stake/PROB

Hướng dẫn staking: https://www.probit.com/vi-vn/hc/360039717011-How-to-Stake-PROB

 Mua/Nạp TQRT, Nhận TQRT

Top 50 người tham gia hàng đầu có khối lượng mua ròng và ký gửi ròng cao nhất của TQRT trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được thưởng 4 TQRT cho mỗi người

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

▶ Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi Mua/Gửi tiền.
  • Không thể giảm PROB đã stake của người dùng trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Khối lượng mua ròng của TQRT được tính bằng khối lượng mua trừ đi khối lượng bán trong khoảng thời gian trên.
  • Số tiền nạp ròng của khối lượng TQRT được tính bằng khối lượng gửi trừ đi khối lượng rút trong khoảng thời gian trên.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi Mua/Gửi tiền.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.