Thông báoThông báo bảo trì[Hoàn thành] ProBit Global Hỗ trợ AirDAO Hardfork mạng (AMB)

[Hoàn thành] ProBit Global Hỗ trợ AirDAO Hardfork mạng (AMB)

Ngày xuất bản: lúc 7:39 31 tháng 10, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 0:30 19 tháng 11, 2023 (UTC+0):

Việc bảo trì đã hoàn tất, việc nạp và rút đã được tiếp tục như bình thường.

Vui lòng lưu ý các ngày sau:

  • lúc 9:00 15 tháng 11, 2023 (UTC+0):
  • lúc 19:45 15 tháng 11, 2023 (UTC+0):
  • Sẽ công bố:
  • Chúng tôi sẽ thông báo người dùng về việc tiếp tục nạp và rút của AirDAO (AMB) khi việc nâng cấp mạng hoàn thành và duy trì ổn định.

Giao dịch AirDAO (AMB) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi hoạt động nâng cấp và hard fork. Để biết thêm thông tin về việc nâng cấp mạng, vui lòng tham khảo nội dung sau:

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ,

ProBit Global