Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm ngưng Nạp và Giao dịch Edgecoin (EDGT)

ProBit Global tạm ngưng Nạp và Giao dịch Edgecoin (EDGT)

Ngày xuất bản: lúc 8:28 30 tháng 5, 2023 (UTC+0)

Do yêu cầu chính thức của nhóm dự án Edgecoin (EDGT), giao dịch và rút tiền EDGT đã bị tạm dừng trên ProBit Global, có hiệu lực từ lúc 7:00 10 tháng 5, 2023 (UTC+0). Tất cả các đơn đặt hàng hiện có đã bị hủy bỏ.

  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại hoạt động rút tiền và giao dịch EDGT sau khi tất cả các vấn đề đã được giải quyết.

Edgecoin đang cố gắng hết sức để giải quyết các lỗ hổng và khôi phục hoạt động bình thường. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm Edgecoin: