Thông báoSự kiệnCuộc thi giao dịch HXAcoin (HXA)

Cuộc thi giao dịch HXAcoin (HXA)

Ngày xuất bản: lúc 7:29 12 tháng 10, 2023 (UTC+0)

Tham gia trade HXA

Thời gian diễn ra: lúc 8:00 16 tháng 10, 2023 (UTC+0) - lúc 8:00 30 tháng 10, 2023 (UTC+0)

Phần thưởng: 850.000 HXA

 Yêu cầu tham gia sự kiện:

Tối thiểu 100 PROB phải được stake để đủ điều kiện tham gia sự kiện này và PROB đã stake không thể giảm trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Stake PROB: https://www.probit.com/stake/PROB
Hướng dẫn Stake:
: https://www.probit.com/vi-vn/hc/360039717011

Giao dịch HXA, Kiếm thêm HXA

Một cuộc thi giao dịch sẽ được tổ chức cho cặp giao dịch HXA/USDT. Tổng cộng 850.000 HXA  sẽ được phân phối cho 20 nhà giao dịch có khối lượng hàng đầu theo thứ tự này.

Top 1: 52.700 HXA

Top 2: 51.637,5 HXA

Top 3: 50.575 HXA

Top 4: 49.512,5 HXA

Top 5: 48.450 HXA

Top 6: 47.387,5 HXA

Top 7: 46.325 HXA

Top 8: 45.262,5 HXA

Top 9: 44.200 HXA

Top 1: 43.137,5 HXA

Top 11: 42.075 HXA

Top 12: 41.012,5 HXA

Top 13: 39.950 HXA

Top 14: 38.887,5 HXA

Top 15: 37.825 HXA

Top 16: 36.762,5 HXA

Top 17: 35.700 HXA

Top 18: 34.637,5 HXA

Top 19: 33.575 HXA

Top 20: 30.387,5 HXA

Nhận phí giao dịch thấp khi stake PROB

Stake PROB sẽ mở khóa phí giao dịch thấp hơn dựa trên cấp độ thành viên của bạn, được xác định bởi số tiền bạn stake. Số tiền stake PROB cao hơn sẽ nhận được phí giao dịch thấp nhất, vì vậy hãy stake PROB của bạn để bắt đầu hưởng lợi.

 Các điều khoản và điều kiện

  • Phải stake tối thiểu 100 PROB để tham gia tất cả các cuộc thi giao dịch.
  • PROB đã stake của người dùng phải được duy trì và không được giảm trong thời gian diễn ra cuộc thi.
  • Xếp hạng cạnh tranh giao dịch được xác định theo tổng khối lượng giao dịch, được quy đổi thành USDT.
  • Có thể có sự khác biệt giữa bảng xếp hạng và kết quả thực tế do bảng xếp hạng được cập nhật định kỳ.
  • Phần thưởng sẽ được phân phối cho ví ProBit Global trong vòng hai tuần sau khi kết thúc Cuộc thi giao dịch.
  • ProBit Global có toàn quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc của sự kiện.
  • ProBit Global bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.
  • Trong trường hợp hòa, số tiền PROB nắm giữ sẽ được sử dụng để xác định người chiến thắng.