Thông báoThông báo bảo trì[Hoàn thành] ProBit Global sẽ tạm dừng hoạt động gửi và rút tiền trên mạng BNB (BEP20) để hỗ trợ bảo trì ví

[Hoàn thành] ProBit Global sẽ tạm dừng hoạt động gửi và rút tiền trên mạng BNB (BEP20) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 2:58 31 tháng 7, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 8:00 31 tháng 7, 2023 (UTC+0):

Việc bảo trì ví đã hoàn tất và việc nạp và rút tiền đã tiếp tục như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:        

  • lúc 6:30 31 tháng 7, 2023 (UTC+0): Tạm dừng nạp và rút tất cả các token trên Chuỗi mạng BNB (BEP20).
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc nối lại tiền nạp và rút tiền sau khi quá trình bảo trì ví hoàn tất.

Giao dịch của tất cả các token trên Chuỗi mạng BNB (BEP20) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì ví.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo sau đây: https://www.binance.com/en/support/announcement/wallet-maintenance-for-bnb-smart-chain-bep20-2023-07-31-89ee3c9620374c61919833b2bc736394 

cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit Global