Thông báoThông báo bảo trìThông báo Nạp và rút ILCoin (ILC) bị đình chỉ do bảo trì ví

Thông báo Nạp và rút ILCoin (ILC) bị đình chỉ do bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 9:00 5 tháng 6, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 6:00 26 tháng 7, 2023 (UTC+0):

Việc bảo trì ví đã hoàn tất và việc gửi và rút tiền đã tiếp tục như bình thường.

Việc gửi và rút ILCoin (ILC) bị đình chỉ do bảo trì ví.

Vui lòng lưu ý các lịch trình chính sau đây:        

  • lúc 9:00 5 tháng 6, 2023 (UTC+0): ILC đình chỉ tiền gửi và rút tiền
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc mở lại tiền gửi và rút tiền sau khi quá trình bảo trì hoàn tất và mạng đã được xác minh là ổn định.

Giao dịch của tất cả cặp ILCoin (ILC) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì ví.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global