Thông báoSự kiệnLearn & Earn về Edelcoin (EDLC) bắt đầu từ 31/08/2023

Learn & Earn về Edelcoin (EDLC) bắt đầu từ 31/08/2023

Ngày xuất bản: lúc 5:46 29 tháng 8, 2023 (UTC+0)

Khi nào khóa học Edelcoin (EDLC) có thể bắt đầu?

 • Khóa học bắt đầu từ: lúc 8:00 31 tháng 8, 2023 (UTC+0)

*Cho đến khi hết phân bổ.

Tôi có thể kiếm được bao nhiêu từ khóa học này?

 • Mỗi người tham gia đủ điều kiện có thể nhận được tới 0,4 EDLC hoặc 0,05 EDLC cho mỗi câu trả lời đúng.
 • Tổng cộng có 1.500 EDLC có sẵn cho khóa học này. Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

Làm cách nào để nhận tiền điện tử miễn phí trên Learn & Earn của ProBit Global?

Để bắt đầu, hãy truy cập Learn & Earn! Cần thêm chi tiết? Đọc toàn bộ Cách tìm hiểu và kiếm tiền điện tử miễn phí trên ProBit Global tại đây.

Ai đủ điều kiện tham gia Learn & Earn?

 • Tất cả người dùng đã hoàn thành KYC STEP2 đều đủ điều kiện xem và đọc các khóa học Learn & Earn, tham gia các câu đố và kiếm tiền điện tử miễn phí.

Các điều khoản và điều kiện

 • Phần thưởng cá nhân được xác định bằng số lượng câu trả lời đúng được gửi trong bài kiểm tra và được tính như sau:

số tiền phân bổ tối đa cho mỗi người dùng X số câu trả lời đúng/tổng ​​số câu hỏi trắc nghiệm

 • Phần thưởng có giới hạn và được phân bổ cho những người tham gia đủ điều kiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Nếu tất cả các phần thưởng hiện có đã được phân bổ trước khi người tham gia gửi bài kiểm tra thì người tham gia đó sẽ không đủ điều kiện nhận bất kỳ phần thưởng nào.
 • Tất cả phần thưởng sẽ được phân phối trong vòng 2 tuần sau khi khóa học kết thúc hoặc 2 tuần sau ngày niêm yết - tùy điều kiện nào xảy ra sau. Đi tới Lịch sử Learn & Earn  của tôi để xem trạng thái phân phối phần thưởng.
 • Mỗi người tham gia chỉ có thể làm bài kiểm tra một lần.
 • ProBit Global có quyền loại những người tham gia sự kiện lạm dụng đang tham gia vào các hoạt động độc hại như chia sẻ và rò rỉ nội dung bài kiểm tra và/hoặc tạo nhiều tài khoản.
 • ProBit Global có quyền tạm dừng hoặc ngừng sự kiện theo quyết định riêng của mình.
 • ProBit Global có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các quy tắc sự kiện theo quyết định riêng của mình.
 • ProBit Global có quyền giải thích cuối cùng về kết quả của những sự kiện này.