Thông báoThông báo bảo trìProBit Global tạm dừng nạp và rút token LC Coin (LCC)

ProBit Global tạm dừng nạp và rút token LC Coin (LCC)

Ngày xuất bản: lúc 2:54 4 tháng 3, 2024 (UTC+0)

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 2:40 4 tháng 3, 2024 (UTC+0): LCC đình chỉ gửi tiền và rút tiền.
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục nạp và rút token.

Người dùng có thể yên tâm rằng tất cả số tiền đều an toàn và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng nạp và rút token.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của người dùng,

ProBit Global