Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ nâng cấp & Hard Fork Cosmos (ATOM)

ProBit Global hỗ trợ nâng cấp & Hard Fork Cosmos (ATOM)

Ngày xuất bản: lúc 8:48 5 tháng 6, 2024 (UTC+0)

Xin hãy lưu lưu ý các mốc thời gian sau:

  • lúc 15:00 5 tháng 6, 2024 (UTC+0):
  • Tạm Dừng Nạp và Rút token Cosmos (ATOM).
  • Bạn có thể kiểm tra bằng cách tìm kiếm từ khóa “ATOM” trên trang  Tình trạng Nạp & Rút.
  • lúc 17:00 5 tháng 6, 2024 (UTC+0):
  • Thời gian Hard Fork theo dự tính.
  • Số Block: 20.739.800
  • Khôi phục dịch vụ: 
  • Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng khi việc nạp và rút token được mở lại sau khi quá trình nâng cấp và hard fork hoàn tất, và mạng lưới được xác minh là ổn định.

Cặp giao dịch ATOM/USDT vẫn hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng bởi hoạt động nâng cấp và hard fork. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo:

Xin cảm ơn,

ProBit Global