Thông báoThông báo bảo trì[Hoàn tất] ProBit Global tạm dừng nạp VeChain (VET) để hỗ trợ bảo trì ví

[Hoàn tất] ProBit Global tạm dừng nạp VeChain (VET) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 4:47 13 tháng 11, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 3:00 4 tháng 7, 2024 (UTC+0):

Quá trình bảo trì đã hoàn tất và việc Nạp VeChain (VET) đã hoạt động trở lại như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:

  • lúc 2:11 13 tháng 11, 2023 (UTC+0): Tạm ngưng nạp VET.
  • Sẽ được thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục nạp.

Giao dịch VET/USDT vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì ví.

Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn,

ProBit Global