Thông báoThông báo bảo trìTether (USDT) sẽ được hỗ trợ trong chuỗi AVAX, BEP2 và MATIC trên Probit Global

Tether (USDT) sẽ được hỗ trợ trong chuỗi AVAX, BEP2 và MATIC trên Probit Global

Ngày xuất bản: lúc 7:35 24 tháng 2, 2023 (UTC+0)

Probit Global sẽ hỗ trợ Tether (USDT) trên chuỗi Avalanche (AVAX), chuỗi BNB Beacon (BEP2) và Polygon (Matic). Vui lòng lưu ý các ngày khóa sau:

  • lúc 6:00 27 tháng 2, 2023 (UTC+0): Tiền gửi USDT cho các mạng Avalanche (Avax), BNB Beacon (BEP2) và Polygon (Matic) sẽ được mở
  • Tiền gửi và rút tiền của USDT trên các mạng Ethereum (ERC-20), BNB (BEP-20) và Tron (TRC-10/TRC-20) hoạt động như bình thường.
  • Bạn có thể tìm kiếm trên trang USDT trên trang Trạng thái tiền gửi và rút tiền để biết danh sách đầy đủ các blockchain được hỗ trợ.

Giao dịch của Tether (USDT) tokentiếp tục là bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung các chuỗi có sẵn.