Thông báoThông báo bảo trìProBit Global hỗ trợ swap token GERA Coin (GERA)

ProBit Global hỗ trợ swap token GERA Coin (GERA)

Ngày xuất bản: lúc 9:02 26 tháng 4, 2023 (UTC+0)

ProBit Global sẽ hỗ trợ hoán đổi token GERA Coin (GERA) sắp tới. Xin lưu ý các lịch trình chính sau đây:

  • lúc 5:20 8 tháng 9, 2022 (UTC+0): GERA đình chỉ tiền gửi và rút tiền
  • lúc 1:30 28 tháng 4, 2023 (UTC+0): Token GERA sẽ được hoán đổi sang hợp đồng mới với tỷ lệ 1:1
  • Địa chỉ hợp đồng mới:

https://etherscan.io/address/0x80d4f13acc30968fd6225b1ea79f5779f09fee60#readContract

  • lúc 5:00 2 tháng 5, 2023 (UTC+0): GERA nối lại tiền gửi và rút tiền
  • lúc 6:00 2 tháng 5, 2023 (UTC+0): GERA nối lại giao dịch

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhóm GERA Coin: