Thông báoThông báo bảo trì[Đã hoàn thành] ProBit Global tạm dừng gửi và rút trên Polygon (MATIC) để hỗ trợ bảo trì ví

[Đã hoàn thành] ProBit Global tạm dừng gửi và rút trên Polygon (MATIC) để hỗ trợ bảo trì ví

Ngày xuất bản: lúc 0:54 19 tháng 12, 2023 (UTC+0)

Cập nhật lúc 1:55 19 tháng 12, 2023 (UTC+0):

Việc bảo trì đã hoàn tất và việc gửi và rút trên Polygon (MATIC) đã hoạt động trở lại như bình thường.

Xin lưu ý các lịch trình chính sau:        

  • lúc 23:40 18 tháng 12, 2023 (UTC+0):
  • Thông tin sẽ đươc thông báo: Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng về việc tiếp tục gửi và rút sau khi bảo trì hoàn tất. 

Giao dịch tất cả token trên mạng Polygon (MATIC) vẫn tiếp tục như bình thường và sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc bảo trì ví.

Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ người dùng,

ProBit Global